Indvielse af Ørslev søndag d. 5. september 2021. Skiltet er lavet af Henrik Nielsen (aka Sømand)

Indvielse af Ørslevs nye Folkeskov

Søndag d. 5. september 2021 blev Ørslevs nye Folkeskov indviet. FDF var med til indvielsen og stod for at lave biksemad på bål for de fremmødte gæster. Endvidere har vi i FDF været behjælpelige med at få lavet skiltet som ses på billedet herover.

Henrik Nielsen (Sømand) har lavet den flotte træplanke med teksten "Ørslev Folkeskov" og Henrik Sørensen har stået for at få lavet det rustfrie skilt med logoer fra skovens sponsorer samt hentet egetræsstolperne til skiltet i Haslev.

Folkeskoven er plantet på agerjord der tidligere hørte til Annexgården. Ambjergvej afgrænser skoven mod nordøst.

Der har tidligere været et vandløb ind over området, men det er for mange år siden blevet rørlagt. Ved etableringen af skoven har man gravet ud så der igen kan sno sig et vandløb ind over området.

Der er også blevet plads til en sø i Folkeskoven.

Vue ud over en stor del af skoven i nordøstlig retning.

I forgrunden ses de nyplantede træer i Folkeskoven samt søen og i baggrunden det skovklædte Ambjerg.